Ta strona zawiera opisy mniej znanych sposobów na optymalne korzystanie z Vector Magic.

Zeskanowane obrazy

Otrzymujemy sporo zeskanowanych obrazów - wiele z nich to wydruki grafiki, wymagające ponownej wektoryzacji. Tego typu obrazy mają następujące cechy charakterystyczne:

 • Ostre krawędzie są często rozmyte i przechodzą przez kilka pikseli.
 • Separacja kolorów w trakcie drukowania sprawia, że kolory nie nakładają się na siebie idealnie. Skutkiem tego są "fałszywe kolory" brzegowych pikseli. Na przykład, dolna część krawędzi może być nieco bardziej błękitna, a górna część bardziej żółta (możliwych jest wiele różnych kombinacji).

  Separacja kolorów ze skanów. Aby jak najlepiej wykorzystać skan, ogranicz liczbę kolorów.

Kluczem do uzyskania zadowalających rezultatów z zeskanowanej grafiki jest ograniczenie kolorów używanych przez Vector Magic poprzez wybranie w kreatorze opcji kolorów niestandardowych oraz zastosowanie odpowiedniej rozdzielczości przy skanowaniu. Zwykle najlepszą opcją jest grafika z wtapianiem jako że skaner prawie zawsze generuje rezultat z wtopionymi krawędziami. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy konieczne jest skanowanie w trybie czarno-białym, czego nie zalecamy. Jeżeli chcemy pozbyć się kolorów, lepszym rozwiązaniem jest zwykle zastosowanie skali szarości.

Oprócz rozmycia, skany zawierają zwykle pewne ilości szumu typu "sól i pieprz", oraz znaczne różnice w zakresie kolorów. Zastosowanie opcji "Kolory niestandardowe" ograniczy liczbę kolorów i zminimalizuje skutki zaszumienia. Opcja ta pomoże również zmniejszyć efekty pozostałego rozmycia.

Rozdzielczość przyjęta do skanowania powinna zapewniać, że krawędzie będą przechodzić przez mniej więcej jeden piksel. Pozwala to uzyskać wyraźny obraz, posiadający zwykle wszystkie istotne informacje obecne na oryginale. W razie wątpliwości najlepiej zacząć od skanowania w 150 DPI, a następnie zwiększyć lub zmniejszyć rozdzielczość, w zależności od szerokości krawędzi.

Można również zeskanować obraz w większej rozdzielczości (np. 300 DPI), a następnie zeskalować go w dół w edytorze map bitowych. Należy wtedy pamiętać o stosowaniu interpolacji sześciennej, aby zachować integralność obrazu.

Stosując te proste techniki można uzyskać naprawdę dobre rezultaty z zeskanowanej grafiki.

Zobacz również szczegółowy samouczek dotyczący wektoryzacji skanów.

Rysunki i szkice

Wielu artystów woli tworzyć swoje dzieła przy pomocy tradycyjnych, niecyfrowych narzędzi, a jednym ze sposobów przekształcania takich dzieł do postaci cyfrowej jest ich skanowanie i wektoryzacja.

W kontekście wektoryzacji rysunki stanowią wyzwanie, ze względu na ich bardzo zróżnicowane kolory oraz kształty, które często nie są do końca połączone, z bielą widoczną między pociągnięciami. Podczas skanowania skaner dodaje do tego własne artefakty, które pojawiają się na wyjściowej bitmapie.

Wektoryzując rysunki należy pamiętać, że plik wejściowy determinuje poziom jakości pliku wyjściowego. Jeżeli chcemy uzyskać linię, ale narysujemy ją za pomocą dwóch kresek z wyraźnie widocznym odstępem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że na rezultacie również zobaczymy dwie linie.

Jakość wektorowego rezultatu można jednak poprawić za pomocą kilku prostych metod:

 • Wektoryzując skan szkicu narysowanego ołówkiem lub węglem na białym papierze używaj opcji logo z wtapianiem i ogranicz kolory do bieli i jasnej szarości.

  Ograniczenie kolorów do szarego i białego pomaga zachować szczegóły.

  Mimo iż docelowo chcesz uzyskać czarno-biały szkic, dzięki zastosowaniu jasnej szarości Vector Magic zinterpretuje mniej wyraźne linie jako linie a nie tło, co pozwala odzyskać więcej szczegółów. Kolor można następnie z łatwością zmienić w swoim ulubionym edytorze wektorów.

 • Stosuj niższe ustawienie jakości. Pozwala to Vector Magic bardziej wygładzić krawędzie i ogranicza ilość szumów w pliku wyjściowym spowodowanych nieumyślnym zróżnicowaniem kolorów na rysunku.
 • Wypełniając szkic przed zeskanowaniem, na przykład za pomocą atramentu, uzyskamy pełniejsze i bardziej jednolite kolory, co z kolei ułatwia wektoryzację. Zachowaj jednak ostrożność pracując z oryginalnym dziełem i wykonaj ten krok tylko jeśli czujesz się z tym pewnie!
 • Manipulowanie obrazem bitmapowym po zeskanowaniu jest zwykle mniej efektywne niż ograniczenie używanych kolorów do bieli i jasnej szarości, a czas ten lepiej poświęcić na dopracowanie wektorowego rezultatu.

Rozmyte obrazy

Wiele oryginalnych grafik bitmapowych przy bliższym przyjrzeniu się okazuje się dość mocno rozmyta. Zasadniczo można przyjąć, że obraz z przejściami krawędzi szerszymi niż jeden piksel jest rozmyty. Prawie wszystkie obrazy JPEG ulegną rozmyciu w rezultacie działania algorytmu kompresji obrazu i to właśnie dlatego między innymi w przypadku grafiki bitmapowej zalecamy stosowanie formatu PNG.

Różne poziomy rozmycia. Zauważmy, że na rozmytych obrazach krawędzie przechodzą przez więcej niż jeden piksel. Optymalnie, obrazy źródłowe powinny być jak najbardziej wyraźne.

Przed rozmyciem można zabezpieczyć się na dwa różne sposoby:

 1. Ogranicz liczbę kolorów. Z założenia szarość pomiędzy obszarem białym i czarnym nie ma być kształtem samym w sobie, co może pomyłkowo zdarzyć się w przypadku rozmytych obrazów. Ograniczenie używanych kolorów do czerni i bieli spowoduje usunięcie takich szarych kształtów.
 2. Obrazy bardzo rozmyte (jest tak zwykle w przypadku skanów lub bardzo słabej jakości JPEG-ów) można nieco zmniejszyć (stosując interpolację sześcienną aby zachować integralność obrazu). Poprawi to ostrość obrazu i zapewni lepsze efekty wektoryzacji.

  Zabieg taki należy zastosować tylko w przypadku jeśli szczegóły, które chcemy odtworzyć z oryginału są na tyle duże, że nie znikną po zmniejszeniu obrazu.

Zdjęcia

Zamień swoje zdjęcie w stylizowane dzieło sztuki! Przetwarzaj zdjęcie używając opcji logo z wtapianiem i wykorzystując jedynie dwa lub trzy kolory. Pozwala to uzyskać ciekawy obraz, który może na przykład posłużyć jako grafika stanowiąca tło plakatu.

Zobacz również szczegółowy samouczek dotyczący wektoryzacji zdjęć.

Edytuj rezultat - online!

Wypróbuj to narzędzie! W prawym dolnym rogu przewodnika po rozwiązywaniu problemów znajdziesz prawdopodobnie najbardziej zaawansowaną ze wszystkich funkcji edycji oferowanych przez różne narzędzia do trasowania: Edytor segmentacji. Segmenty to z grubsza podzielone obszary obrazu, które po wygładzeniu tworzą kształty wektorowego obrazu wyjściowego.

W edytorze segmentacji możemy w prosty sposób wyedytować kilka pikseli w ramach segmentacji (naprawiając przerwane linie, usuwając szumy czy zmieniając kolor). Używając edytora wszystkie te czynności można wykonać dużo szybciej niż wprowadzając zmiany w końcowym obrazie wektorowym.


Wstępne przycinanie

Rozmiar obrazu przekracza limit rozmiaru. Aby osiągnąć najlepszy efekt, przytnij obraz do części, którą chcesz wektoryzować.

Limit rozmiaru


Oryginalny obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:
Przycięty obraz przekracza limit rozmiaru i zostanie zeskalowany do tego rozmiaru.
Warunek limitu rozmiaru spełniony, rozdzielczość zachowana.