OryginałVector MagicAdobeCorel
BitmapaWektorWektorWektor

Dokładność

Powyższe grafiki przedstawiają porównanie rezultatów uzyskanych za pomocą Vector Magic, Adobe Live Trace (CS6) i Corel PowerTRACE (X6). Zauważ dokładność, z jaką Vector Magic odzyskuje kształty z oryginalnej bitmapy.

Łatwość użycia

Używając innych narzędzi do trasowania nie sposób nie zauważyć, że oferują one niezliczone ilości niejasnych opcji i ustawień, a uzyskanie znośnego rezultatu wiąże się z frustrującym wypróbowywaniem ich w różnych, często przypadkowo dobranych kombinacjach.

Aby natomiast użyć Vector Magic wystarczy odpowiedzieć jedynie na kilka prostych pytań. W razie gdyby rezultat okazał się niezadowalający, zawsze można skorzystać z przewodnika rozwiązywania problemów, który również ma formę prostych pytań, a nie mylących opcji prowadzących do niejasnych efektów.

Szybkość

Przetworzenie pojedynczego obrazu w Vector Magic zajmuje być może trochę więcej czasu, ale brak potrzeby wielokrotnego powtarzania przetwarzania danego obrazu aby uzyskać zadowalający rezultat rekompensuje ten fakt z nawiązką.

Dzięki Vector Magic wszystkimi uciążliwymi aspektami zadania zajmuje się komputer, podczas gdy ty możesz skoncentrować się na samej grafice.