Sposób działania Vector Magic można poznać korzystając z kilku różnych źródeł. Przede wszystkim polecamy obejrzenie materiałów wideo:

Materiały wideo dla wersji online Materiały wideo dla wersji desktopowej

Informacje ogólne

Korzystanie z Vector Magic jest niezwykle proste:

  1. Przekaż swój obraz. Vector Magic automatycznie dobierze odpowiednie ustawienia i od razu wykona trasowanie obrazu.
  2. Pobierz rezultat! Przed pobraniem możesz szczegółowo przejrzeć rezultat online, a nawet poprawić go korzystając z szeregu opcji dostrajania.

W kolejnych paragrafach przyglądamy się bliżej opcjom trasowania i warto się je przeczytać, żeby poznać kontekst i znaczenie konkretnych ustawień.

Typ obrazu

Wersja online automatycznie wykrywa typ obrazu. Wybraną opcję można zastąpić ręcznie, klikając "Ręczny wybór ustawień" w sekcji Zaawansowane.

Vector Magic rozróżnia trzy zasadniczo różne typy obrazów wejściowych:

  1. Zdjęcia
  2. Grafika z wtapianiem wzdłuż granicy koloru
  3. Grafika bez wtapiania wzdłuż granicy koloru

Powodem rozróżnienia między tymi kategoriami jest fakt, że wymagają one bardzo różnych sposobów przetwarzania.

Zdjęcia

Zdjęcie

Zdjęcia obejmują wszystkie obrazy zrobione aparatem fotograficznym, łącznie ze zdjęciami grafiki. Zdjęcie zawiera na ogół stopniowo zmieniające się kolory, tudzież oryginalny obraz nie jest zazwyczaj grafiką wektorową, a raczej stanowi źródło inspiracji dla stworzenia nowej grafiki wektorowej.

Zdjęcia poddaje się trasowaniu najczęściej w celu uzyskania jakiegoś efektu, wykorzystania w charakterze tła dla większej kompozycji, czy też wydobycia z nich jakiegoś kluczowego elementu kształtu.

Zdjęcia nie zawierają zwykle ostrych narożników i jako że pożądany efekt jest z założenia artystyczny, można go uzyskać na szereg różnych sposobów raczej niż za pomocą jednego konkretnego podejścia.

Grafika z wtapianiem

Grafika z wtapianiem

Jest to zdecydowanie najpopularniejszy typ grafiki - a nawet można powiedzieć, że w przypadkach wątpliwych jest to prawdopodobnie prawidłowa odpowiedź. Obraz można zawsze przetworzyć ponownie używając innych ustawień, nie bój się więc eksperymentować jeżeli rezultat nie wyjdzie idealnie za pierwszym razem.

Zastosowane w grafice wtopienie zawiera bardzo istotne informacje - przyglądając się z bliska za pomocą powiększenia w kreatorze wektoryzacji można zobaczyć, że piksele na granicach kształtu są oznaczone kolorami proporcjonalnie do kształtu, do którego należą w największym stopniu. W pomniejszeniu to właśnie nadaje płynności krzywym w ramach tego typu grafiki. Bez wtapiania, sekcje zawierające krzywe będą zwykle wyglądać na lekko poszarpane.

Dzięki informacjom zawartym we wtapianiu Vector Magic generuje bardziej precyzyjne rezultaty

Zastosowanie wtapiania pozwala Vector Magic zapewnić jak największe podobieństwo wektorowego rezultatu do obrazu wejściowego. Jak widać na rysunku powyżej, Vector Magic odrysowuje dokładną lokalizację krawędzi kształtu. Jest to coś, czego żaden inny program do trasowania nie oferuje w sposób konsekwentny i tym samym jedna z cech wyróżniających rezultaty uzyskane w Vector Magic.

Jako że Vector Magic maksymalnie wykorzystuje informacje z wtapiania, posteryzacja obrazów wejściowych, typowa w przypadku wielu innych narzędzi, nie jest tu wskazana. Zamiast tego należy określić kolory, jakimi powinien posłużyć się Vector Magic aby uzyskać informacje z wtapiania i ograniczyć kolory widoczne na obrazie wyjściowym.

Konwertując obraz wektorowy do formatu bitmapy należy zawsze pamiętać o włączeniu wtapiania (nazywanego również "antyaliasingiem") aby uzyskać jak najlepiej wyglądający rezultat.

Grafika bez wtapiania

Grafika bez wtapiania

Grafikę bez wtapiania cechują nierówne krawędzie między kształtami w obrazie (patrz przykładowy obrazek). Tego typu obraz zawiera dużo mniej szczegółowych danych dotyczących kształtów niż odpowiadający mu obraz z wtapianiem, co znacznie utrudnia odtwarzanie drobnych szczegółów z oryginału.

Zauważ wyraźną różnicę na krawędziach granicy kolorów w porównaniu z grafiką z wtapianiem.

Aby wydobyć z tych obrazów jak najwięcej, Vector Magic stosuje specjalne techniki, inne niż używane w przypadku obrazu z wtapianiem. Dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednią opcję, lub też w razie wątpliwości wypróbować kolejno obydwie.

Grafika, która wygląda jakby miała znaczące wtapianie, ale go nie ma

Grafika ze znaczącym wtapianiem i bez niego. Zauważ, że wtapianie na lewym obrazku nie oferuje żadnych znaczących wskazówek dla krzywizny kształtu.

Sytuacja komplikuje się, kiedy obraz wygląda jakby miał wtopione krawędzie, ale wtopienie nie ma znaczenia. W takim przypadku najlepiej zazwyczaj wybrać opcję "grafika bez wtapiania". Należy również ograniczyć używane kolory, jako że wtapianie staje się w praktyce szumem, który można zminimalizować ograniczając kolory.

Może się tak stać przy zmniejszaniu obrazu, który nie posiadał wtapiania, ale został zmniejszony w niewielkim stopniu, powiedzmy do 90% oryginalnego rozmiaru. Wtapianie zaczyna nabierać znaczenia w przypadku znacznego zmniejszenia obrazu, na przykład do mniej niż 50% oryginalnego rozmiaru. Jest to skala stopniowa.

Poziom jakości/szczegółowości - grafika

Wpływ ustawienia poziomu jakości na granice kształtu

W wersji online odpowiada to ustawieniu Poziom szczegółowości w sekcji Popraw rezultat.

W odniesieniu do grafiki, Vector Magic pozwala określić poziom jakości obrazu wejściowego. Poziom ten służy następnie do dostrajania przetwarzania w celu optymalnego wykorzystania oryginalnej bitmapy, oraz wpływa na poziom szczegółowości rezultatu.

W rezultacie określenia wyższego poziomu jakości:

  • Podczas dzielenia obrazu na podstawowe kształty zachowuje się więcej szczegółów.
  • Granice kształtów ściślej odwzorowują oryginalną bitmapę, umożliwiając trasowanie drobniejszych szczegółów.

Dzięki temu można odtworzyć drobniejsze szczegóły oryginalnej bitmapy.

Natomiast w przypadku określenia niższego poziomu jakości:

  • Podczas dzielenia obrazu na podstawowe kształty odrzucanych jest więcej szumów.
  • Granice kształtów mniej dokładnie odwzorowują oryginalną bitmapę, bardziej je wygładzając.

Pozwala to odrzucić większość szumu w oryginalnej bitmapie, przy jednoczesnym wiernym zachowaniu jej głównych cech.

Między odrzucaniem szumu a zachowywaniem szczegółów trzeba zachować równowagę. Warto jest trochę poeksperymentować, używając przycisków w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów aby szybko ponownie przetworzyć obraz i zobaczyć efekty zmiany ustawień. Dzięki temu można od razu wyczuć, jakie ustawienia jakości sprawdzają się najlepiej dla danego typu obrazu.

Poziom szczegółowości - zdjęcia

W wersji online odpowiada to ustawieniu Poziom szczegółowości w sekcji Popraw rezultat.

W odniesieniu do zdjęć, Vector Magic pozwala określić poziom jakości, jaki chcemy uzyskać w pliku wyjściowym.

Niska
Średni
Wysoki

Ustawienie wyższego poziomu szczegółowości oznacza, że plik wyjściowy będzie zawierać więcej kształtów, które będą bardziej dokładnie odwzorowywać kontury kolorów.

Ustawienie niższego poziomu szczegółowości przekłada się na mniejszą liczbę kształtów w pliku wyjściowym i bardziej wygładzone kształty.

Obrazy wektorowe zawierające większą ilość kształtów zajmują więcej miejsca, ich wczytywanie i renderowanie trwa dłużej i trudniej nimi manipulować, dlatego należy znaleźć równowagę między łatwością a wiernością przetwarzania. Zalecanym ustawieniem jest poziom Średni jako że oferuje on właściwy kompromis między podobieństwem do oryginału i rozsądną liczby kształtów.

Kolory

Nieograniczona gama kolorów
Kolory niestandardowe

W wersji online odpowiada to ustawieniu Poziom szczegółowości w sekcji Popraw rezultat.

Vector Magic oferuje możliwość określenia kolorów, które zostaną użyte przy trasowaniu obrazu (Kolory niestandardowe). Opcja ta jest niezwykle przydatna w przypadku znaków logo z szumami lub niewyraźnymi konturami wokół kształtów, kiedy potrzebne są nam tylko kształty a nie kontury.

Określenie kolorów, które mają zostać użyte pomaga Vector Magic zapewnić, że wygenerowany rezultat jest czystszy i nie zawiera żadnych dodatkowych kolorów. Jest to pomocne przy usuwaniu wad zaszumionych obrazów. Opcję tę można w zasadzie stosować do każdego znaku logo zawierającego 12 lub mniej kolorów.

Od odpowiedniego określenia kolorów może zależeć czy uzyskany rezultat będzie nieudany czy też od razu będzie nadawać się do użytku

Opcję tę można też efektownie zastosować do wielokolorowych znaków logo, w przypadku których wyeliminowanie niektórych kolorów prowadzi do uzyskania pewnego rodzaju efektu posteryzacji rezultatu.

Vector Magic ułatwia wybór kolorów generując zestaw proponowanych palet obejmujących od 2 do 12 kolorów. Narzędzie zgaduje następnie, która paleta jest najbardziej odpowiednia i dokonuje jej wstępnego wyboru.

Jedną z wygenerowanych palet można po prostu wybrać lub też potraktować ją jako punkt wyjścia i dostosować ją do swoich potrzeb. Aby zmodyfikować paletę należy wybrać kolor, który chcemy zmienić a następnie za pomocą pipety wskazać pożądany kolor na obrazie.

Przeglądanie rezultatu

Zaawansowany interfejs przeglądu oferowany przez kreator wektoryzacji zapewnia możliwość gruntownego obejrzenia rezultatu przed jego pobraniem. Przesuwając i powiększając obraz można porównać rezultat z oryginałem, ustawiając je obok siebie lub jeden nad drugim i przechodząc między nimi dowolną ilość razy.


Wstępne przycinanie

Rozmiar obrazu przekracza limit rozmiaru. Aby osiągnąć najlepszy efekt, przytnij obraz do części, którą chcesz wektoryzować.

Limit rozmiaru


Oryginalny obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:
Przycięty obraz przekracza limit rozmiaru i zostanie zeskalowany do tego rozmiaru.
Warunek limitu rozmiaru spełniony, rozdzielczość zachowana.