Vector Magic obsługuje następujące formaty bitmapowe i wektorowe. W razie sugestii dotyczących obsługi dodatkowych formatów, prosimy o kontakt.

Formaty plików obsługiwane przez wersję online
Plik wejściowy:JPG, PNG, BMP, GIF
Plik wyjściowy:SVG, EPS, PDF
Formaty plików obsługiwane przez wersję desktopową
Plik wejściowy:JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF
Plik wyjściowy:SVG, EPS, PDF, AI, DXF

Zasadniczo, przynajmniej jeden z formatów pliku wyjściowego Vector Magic współdziała z większością nowoczesnych programów. Przykładowy plik wyjściowy można pobrać poniżej a na stronie zgodności można potwierdzić, czy plik wyjściowy będzie współdziałać z danym oprogramowaniem. Pobierając wersję desktopową otrzymasz również pełen zestaw przykładowych plików.

Formaty plików obrazu wektorowego

EPS

Formatem najczęściej wykorzystywanym do obrazów wektorowych jest format Adobe EPS (Encapsulated PostScript). Jest to standardowy format wymiany stosowany w branży drukarskiej. Format ten jest powszechnie obsługiwany w kontekście eksportu plików, ale w związku ze złożonością jego pełnej specyfikacji, nie wszystkie programy oferujące obsługę EPS są w stanie importować wszystkie jego odmiany. Solidną obsługę w zakresie zarówno odczytywania jak i zapisywania EPS oferuje Adobe Illustrator i najnowsze wersje CorelDRAW. Ghostview radzi sobie z odczytywaniem tego formatu, ale nie oferuje funkcji edytowania. Inkscape obsługuje wyłącznie eksport tego formatu.

SVG

Standardem W3C formatu obrazu wektorowego jest SVG (skalowalna grafika wektorowa). Dobry poziom obsługi w zakresie odczytywania i zapisywania SVG oferują Inkscape i najnowsze wersje Adobe Illustrator oraz CorelDRAW. Dalsze informacje na temat formatu SVG zawiera oficjalna witryna internetowa SVG.

PDF

Stworzony przez Adobe format PDF (Portable Document Format) jest bardzo powszechnie wykorzystywany jako ogólny, niezależny od platformy format dokumentów. PDF jest również bardzo dobrym formatem grafiki wektorowej, mimo iż nie jest stosowany wyłącznie do tego celu. Adobe oferuje czytnik Acrobat PDF bezpłatnie, pobierając natomiast opłaty za narzędzia potrzebne do tworzenia plików PDF (na rynku dostępne są również odpłatne narzędzia innych firm, oferujące tą samą funkcjonalność). Narzędzia te współdziałają z każdym programem do drukowania. Obsługa odczytu i zapisu plików PDF jest dużo bardziej ograniczona.

AI

Formatem macierzystym programu Adobe Illustrator jest format AI (Adobe Illustrator Artwork) stanowiący zmodyfikowaną wersję starszego formatu EPS. AI nie jest tak wszechobecny jak EPS, jest natomiast dość powszechnie obsługiwany, a większość programów odczytujących AI potrafi odczytać również EPS.

DXF

Drawing eXchange Format. Format CAD stworzony przez Autodesk, wykorzystywany przez narzędzia CAD wielu różnych dostawców. Jako że niektóre programy mają trudności z odczytem plików DXF zawierających krzywe składane, wersja desktopowa oferuje obsługę plików wyjściowych w trybie linii i krzywych lub też samych linii.

Istnieje wiele innych formatów grafiki wektorowej: na przykład CDR będący macierzystym formatem programu CorelDRAW, czy też XAR - format macierzysty narzędzia Xara Xtreme.

Formaty plików obrazu bitmapowego

Istnieje wiele różnych formatów bitmapowych. Najczęściej spotykane formaty to JPEG, PNG, GIF, BMP i TIFF. Zasadniczo można podzielić je na dwie kategorie:

Formaty stratne

Formaty te oferują mniejszy rozmiar pliku, ale nie zachowują idealnej kopii obrazu. Najlepiej sprawdzają się w przypadku zdjęć i innych obrazów dla których wysoka dokładność nie ma znaczenia. Są też powszechnie stosowane w sieci, aby zaoszczędzić przepustowość.

JPEG/JPG

Jeden z najpowszechniej stosowanych formatów obrazu. Cechuje go doskonały profil kompresji, a użytkownik może wskazać pożądany poziom kompresji, wybierając między wiernością a rozmiarem pliku.

Nie polecamy używania plików JPEG do rasteryzowanej grafiki wektorowej, jako że artefakty kompresji znacznie obniżają jakość obrazu wzdłuż krawędzi.

Formaty bezstratne

Zachowują dokładną reprezentację obrazu co do piksela, ale zajmują więcej miejsca. Zalecane dla znaków logo i tym podobnych.

PNG

Najlepszy bezstratny format obrazu to PNG (przenośna grafika sieciowa).Format ten obsługuje większość przeglądarek sieciowych i przeglądarek / edytorów grafiki.

Vector Magic zaleca korzystanie z formatu PNG do zachowywania znaków logo w postaci bitmap.

BMP

BMP (BitMaP) to w praktyce grupa kilku formatów. Swój własny format BMP ma Windows oraz Mac. Większość nowoczesnych narzędzi do edytowania obrazów jest w stanie odczytać obydwa.

Nie zmienia to faktu, że w miarę możliwości najlepiej jest unikać wszystkich odmian BMP, jako że stosują one bardzo niewielką lub zerową kompresję co skutkuje niepotrzebnie dużym rozmiarem pliku.

TIFF/TIF

TIFF (Tagged Image File Format) to format stosowany przez niektóre programy i urządzenia takie jak skanery do zapisywania nieprzetworzonych danych bitmapowych. Format ten występuje w wariancie skompresowanym i nieskompresowanym. Pierwszy jest porównywalny z PNG, natomiast drugi jest bardziej podobny do BMP.

Stosowanie nieskompresowanego wariantu nie jest zalecane.